تلنگر

شنبه 9 تیر 1397 ساعت 17:16


هروقت خواستی «پارچه‌ای» بخری؛ 

آنرا در دست «مچاله کن» و بعد رهایش کن،

اگر «چروک» برنداشت، «جنس خوبی» دارد. 

آدم‌ها، نیز همینطورند...!


آدم‌هایی که بر اثر فشارها 

و مشکلات، اخلاق، و رفتارشان عوض می‌شود، و «چروک» برمیدارند...!

اینها جنس خوبی ندارند، 

و برای رفاقت، معاشرت، مشارکت، ازدواج و اعطای مسئولیت به ایشان،

به هیچوجه «گزینهٔ مناسبی» نخواهند بود.


☑مراقب انتخاب آدم های اطرافمان باشیم... هر کسی لیاقت هر چیزی را ندارد.هفت قانون منطقی‌

شنبه 9 تیر 1397 ساعت 17:12

به نام خدا


۱. با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند.

 ۲. آنچه دیگران در مورد شما فکر میکنند به شما ارتباطی‌ ندارد.

۳. گذشت زمان تقریبا داروی هر دردی است؛ به زمان کمی‌ فرصت دهید.


۴. کسی‌ دلیل و مسئول خوشبختی‌ شما نیست؛ خودتان مسئولید.

۵. زندگی‌ خود را با دیگران مقایسه نکنید؛ ما هیچ خبر نداریم که زندگی‌ آنها برای چه و چگونه است.


۶. زیاد فکر نکنید؛ اشکالی ندارد که جواب بعضی‌ چیز‌ها را ندانیم.

۷. لبخند بزنید؛ شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید